Terapia pre dospelých v Brne alebo v on-line priestore

V terapii sa spolu s vami snažím o vytvorenie dôverného, bezpečného a slobodného prostredia, v ktorom môžete objavovať nové spôsoby ako sa vzťahovať k sebe, k svojmu okoliu a k spoločnosti. 

K ľuďom, s ktorými sa stretávam, pristupujem s presvedčením, že problémy nie sú to, čo nás definuje. Verím, že všetci ľudia majú mnoho kompetencií, zručností a schopností, ktoré im môžu pomôcť redukovať vplyv ťažkostí na ich život. 

V terapii beriem v úvahu jedinečnost každého z nás. Snažím sa zistiť, aké sú vaše potreby a ciele a byť pre vás sprievodkyňou pri hľadaní spôsobov ako ich naplniť.  

Jedným z dôležitých princípov, ktorým sa snažím v terapeutickom procese riadiť, je rešpekt k genderovej, sexuálnej i vzťahovej rozmanitosti. 

Môj terapeutický štýl je ukotvený v naratívnych, dialogických a na riešenie orientovaných terapeutických prístupoch. V práci zohľadňujem aktuálne vedecké poznatky z výskumu účinnosti psychoterapie.

Ľudia ku mne najčastejšie prichádzajú s úzkosťami, so vzťahovými problémami, s ťažkosťami vo vnímaní seba a svojho tela, so závislosťami, so strachom a obavami, ktoré im nedovoľujú žiť život, aký si prajú alebo pri pocitoch straty zmyslu života. 

V súčasnej dobe sa vzdelávam v oblasti neurodiverzity a špecifík terapie s ľuďmi, ktorí sú na autistickom spektre. Vzhľadom k tomu ma nezriedka vyhľadávajú ľudia s oficiálne diagnostikovanými Poruchami autistického spektra i ľudia s podozrením na ne. V minulosti som pracovala najmä s ľuďmi, ktorí mali problémy v oblasti závislostí alebo s ľuďmi s Hraničnou poruchou osobnosti.

Katarína Kotrasová
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!