Bc. Katarína Kotrasová

Vzdelanie 

Vyštudovala som bakalársky stupeň jednoodborovej psychológie na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave a ukončila komplexný päťročný psychoterapeutický výcvik Terapia v postmoderne, ktorý je zaštítený vzdelávacím inštitútom Gaudia Institut s.r.o. a akreditovaný Českou asociací pro psychoterapii (ČAP). 

V súčasnej dobe študujem v magisterskom programe Riadenie a supervízia v sociálnych a zdravotníckych organizáciách na Fakulte humanitných štúdií Univerzity Karlovej v špecializácii supervízia. V rámci tejto špecializácie som frekventantkou výcviku supervízoriek, ktorý odpovedá požiadavkám Asociácie národných organizácií pre supervíziu v Európe (ANSE).

Okrem vyššie popísaného vzdelania som absolvovala mnohé ďalšie kurzy a semináre z oblasti sociálnej práce a psychoterapie, napr. Multidisciplinárny kurz so zameraním na adiktológiu (200 hod.), Motivačné rozhovory a práca s klientem (60 hod.), Krízová intervencia, Focusing - dialóg mysli a tela: kľúč k zvládaniu emócii, Sny v terapeutickej praxi, Práca s reflektujúcim tímom atď.


Som kandidátnou členkou Českej asociácie pre psychoterapiu a hlásim sa k Etickému kódexu Európskej asociácie pre psychoterapiu (EAP) a k etickému kódexu Asociácie národných organizácií pre supervíziu v Európe (ANSE).


Pracovné skúsenosti

V pomáhajúcich profesiách pracujem od roku 2008. Moje začiatky sa spájajú s terénnou kontaktnou prácou s ľuďmi užívajúcimi návykové látky a pracujúcimi v sex biznise v Združení Storm v Trnave na Slovensku. 

Po presťahovaní do Brna som pokračovala v práci v oblasti závislostí v organizácii Společnost Podané ruce na pozíciach stážistky, terénnej kontaktnej pracovníčky, vedúcej sociálnej služby a terapeutky. 

Na konci roku 2022 som ukončila svoje pôsobenie v Společnosti Podané ruce a začala plne pracovať ako terapeutka v súkromnej praxi. 

Záujmy 

Na svojej profesii si najviac vážim možnosť byť svedkom toho, ako ľudia získavájú pocit, že majú svoj život znovu vo svojich rukách. 

Dôležité je pre mňa žiť v naplnených a solidárnych vzťahoch s živými tvormi a aj s tým, čo v naších podmienkách nazývame neživé.

Spokojná som, keď môžem po odchodených kilometroch spočinúť v horách pod hviezdnym nebom alebo plávať v studených jazerách. V súlade s myšlienkou H. Librovej ma nápĺňa žiť ekologický luxus. Neustále niečo čítam. 

Katarína Kotrasová
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!